Saturday, November 21, 2009

Wednesday, November 11, 2009

ஸ்ரீ ரங்கநாதனின் சேவை காண உயர் ஞானம் வந்து சேரும்

P: Sri rangaNathanin sevai kAna uyar gyAnam vandhu serum
Un kOvil vandhu vizugindra pOdhu en pAvam thane theerum (sri)

c1: gOpura darisanam vizigalil kAnavE
pApa vimOcanam Agidum vAzvilE
thaamarai meedhinil un thiru kAkshiyE
pArvayil pala pala sugam tharum sAkshiyE
mOksha sanyAsam mukthi sanmArgam thandhu arulgindra ranganE
Nithya kaingaryam seydhu karai yera
azhagu un pAdam vEndumE
Isaiyum sangeetha niraiyum pannOdu
vAzum arul paranE (sri)

c2: pAsuram pAdi un padhamalar sEravE
nAvidai senthamiz narthanam AdavE
Oyvilaa sayanam un azaginai pAdavE
oli vara oli vara Om enum nAdamE
kaviyil oru mAlai kalayil oru mAlai
sAtri panindenE ranganE
puviyil nalvAzvu petru sugamAga
pOtri tozudEnE ranganE
janma janmangal thodarum vinai theera
sOOzum thuyar vidavE (sri)

c3: kOdhayin pAdalum rAdhayin kOOdalum
un pugaz kOOri en uyirinil oli tharum
kAviri odidum karaiyidai sAyndha
un kAlgalai thazuvidum veLLalai nAn ena
dinamum koNdaadi iniya paN pAdi
vAza vazi kAttu ranganE
manamum needhAnE arivum needhAnE
seyalum needhAnE ranganE
asaiyum asaiyAmal asaiya vaikindra Adhi sudar paranE (sri)

Thursday, November 05, 2009

Divya desams near Srirangam

Wednesday, November 04, 2009

Bhooloka Vaikundam (cont)

Tuesday, November 03, 2009

Bhooloka Vaikundam (cont)

Monday, November 02, 2009

Bhooloka Vaikundam